Соли 5 ҳиҷрии қамарӣ

Аз wikishia

Бо соли 5 беъсат иштибоҳ нашавад.

Соли 5 ҳиҷрии қамарӣ панҷумин сол аз солшумори ҳиҷрии қамарӣ аст. Рӯзи нахусти ин сол яъне 1 муҳаррам мусодиф аст бо душанбе 14 хурдоди соли 5 шамсӣ ва 5 июни 626 мелодӣ. Рӯзи поёнии сол яъне 30 зилҳаҷҷа, мусодиф аст бо ҷумъа 3 хурдоди соли 6 шамсӣ ва 25 майи соли 627 мелодӣ.[1]

Вилодати Ҳазрати Зайнаб (с), вуқуъи ғазваҳои хандақ ва Банӣ Қурайза ва даргузашт Саъд ибни Маоз аз ҷумлаи рухдодҳои ин сол аст.

Воқеъаҳо

Вилодатҳо ва даргузаштҳо

Вилодати Ҳазрати Зайнаб (с) дар Мадина (5 ҷамодиюлаввал);[12] бархе соли таваллуд ӯро дар соли шашуми ҳиҷрии қамарӣ донистаанд.[13] Даргузашт Саъд ибни Маоз, аз асҳоби Паёмбар (с) ва раиси қабилаи Авс.[14]

Эзоҳ

 1. Сайти табдили санаи ҳиҷрӣ
 2. Воқидӣ, ал-Мағозӣ, 1409ҳ.қ., ҷ.1, саҳ.403; Мақризӣ, Имтоъ-ул-асмоъ, 1420ҳ.қ., ҷ.8, саҳ.367; Ибни Ҳазми Андулусӣ, ас-Сират-ун-набавия, Дор-ул-кутуб-ил-илмия, ҷ.2, саҳ.213
 3. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.565; Ҳамавӣ, Анис-ул-муъминин, 1363ҳ.ш., саҳ.21
 4. Шайхи Муфид, ал-Иршод, 1413ҳ.қ., ҷ.1, саҳ.102
 5. Воқидӣ, ал-Мағозӣ, 1409ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.496; Балозурӣ, Ансоб-ул-ашроф, 1417ҳ.қ., ҷ.1, саҳ.347
 6. Ибни Асир, Усуд-ул-ғоба, 1409ҳ.қ., ҷ.1, саҳ.242
 7. Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, ал-Исоба, 1415ҳ.қ., ҷ.6, саҳ.156; Мақризӣ, Имтоъ-ул-асмоъ, 1420ҳ.қ., ҷ.6, саҳ.162
 8. Ибни Саъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1414ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.48 - 50; Масъудӣ, ат-Танбиҳу ва-л-ишроф, Муассисату нашр-ил-манобеъ-ис-сақофат-ил-исломия, саҳ.215
 9. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавия, Дор-ул-маърифат, ҷ.2, саҳ.297 - 302; Воқидӣ, ал-Мағозӣ, 1409ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.426 - 435
 10. Қумӣ, Тафсир-ул-Қумӣ, 1363ҳ.ш., ҷ.2, саҳ.99
 11. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.562
 12. Каҳҳола, Аълом-ун-нисо, 2008, ҷ.2, саҳ.91; Маҳаллотӣ, Раёҳин-уш-шариа, Дор-ул-кутуб-ил-исломия, ҷ.3, саҳ.33; Муҳаммадии Иштиҳордӣ, Ҳазрати Зайнаби фурӯғи тобони Кавсар, 1379ҳ.ш., саҳ.17
 13. Абулҳасани ал-Алавӣ, Ахбор-уз-зайнабиёт, 1410ҳ.қ., саҳ.23
 14. Ибни Абдулбар, ал-Истиоб, 1412ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.603; Ибни Касир, ал-Бидояту ва-н-ниҳоя, 1407ҳ.қ., ҷ.4, саҳ.130; Заҳабӣ, Таърих-ул-Ислом, 1413ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.327

Сарчашма

 • Байҳақӣ, Аҳмад ибни Ҳусайн, Далоил-ун-нубуввати ва маърифати аҳволи соҳиб-иш-шариат, Бейрут, 1405ҳ.қ.
 • Балозурӣ, Аҳмад ибни Яҳё, Ансоб-ул-ашроф, Бейрут, чопи аввал, 1417ҳ.қ.
 • Воқидӣ, Муҳаммад ибни Умар, китоби ал-Мағозӣ, Бейрут, чопи сеюм, 1409ҳ.қ.
 • Заҳабӣ, Муҳаммад ибни Аҳмад, Таърих-ул-Исломи ва вафаёт-ил-машоҳири ва-л-аълом, Бейрут, чопи дувум, 1413ҳ.қ.
 • Ибни Абдулбар, Юсуф ибни Абдуллоҳ, ал-Истиобту фи маърифат-ил-асҳоб, Бейрут, чопи аввал, 1412ҳ.қ.
 • Ибни Асир, Алӣ ибни Муҳаммад, Усуд-ул-ғобати фи маърифат-ис-саҳоба, Бейрут, 1409ҳ.қ.
 • Ибни Касир, Исмоил ибни Умар, ал-Бидояту ва-н-ниҳоя, Бейрут, 1407ҳ.қ.
 • Ибни Саъд, Муҳаммад, ат-Табақот-ул-кубро, Тоиф, 1414ҳ.қ.
 • Ибни Ҳазми Андулусӣ, Алӣ ибни Аҳмад, Ҷавомеъу ас-Сират-ун-набавия, Бейрут, бе то.
 • Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Аҳмад ибни Алӣ, ал-Исобату фи тамиз-ис-саҳоба, Бейрут, 1415ҳ.қ.
 • Ибни Ҳишом, Абдулмалик, ас-Сират-ун-набавия, Бейрут, бе то.
 • Каҳҳола, Умар Ризо, Аълом-ун-нисо, Бейрут, 2008м.
 • Қумӣ, Алӣ ибни Иброҳим, Тафсир-ул-Қумӣ, Қум, Дор-ул-китоб, 1363ҳ.ш.
 • Мақризӣ, Аҳмад ибни Алӣ, Имтоъ-ул-асмоъ, Бейрут, 1420ҳ.қ.
 • Масъудӣ, Алӣ ибни Ҳусайн, ат-Танбиҳу ва-л-ишроф, Қум, Муассисату нашр-ил-манобеъ-ис-сақофат-ил-исломия, бе то.
 • Маҳаллотӣ, Забеҳуллоҳ, Раёҳин-уш-шариа, Теҳрон, бе то.
 • Муфид, Муҳаммад ибни Муҳаммад, ал-Иршоду фи маърифати ҳуҷаҷ-ил-лоҳи ала-л-ибод, Қум, 1413ҳ.қ.
 • Муҳаммадии Иштиҳордӣ, Муҳаммад, Ҳазрати Зайнаб фурӯғи тобони Кавсар, Теҳрон, Бурҳон, чопи сеюм, 1379ҳ.ш.
 • Табарӣ, Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, Бейрут, 1387ҳ.қ.
 • Ҳамавӣ, Муҳаммад Ибни Исҳоқ, Анис-ул-муъминин, Теҳрон, Бунёди беъсат, 1363ҳ.ш.