Соли 9 ҳиҷрии қамарӣ

Аз wikishia

Соли 9 ҳиҷрии қамарӣ нуҳумин сол аз солшумори ҳиҷрии қамарӣ аст. Рӯзи аввали ин сол; яъне 1-уми муҳаррам мусодиф аст бо ҷумъа 2-юми урдибиҳишти соли 9 шамсӣ ва 23-юми апрели соли 630 мелодӣ.

Рӯзи поёни сол; яъне 29 зилҳаҷҷа, мусодиф аст бо душанбе 21-уми фарвардини соли 10 шамсӣ ва 11-уми апрели соли 631 мелодӣ.[1]

Дар ин сол ҳайъатҳои бисёре ба намояндагӣ аз қабилаҳои мухталиф ба Мадина назди Пайғамбар (с) омада, изҳори Ислом карданд ва ба ҳамин ҷиҳат ба санат-ул-вуфуд (ба маънои соли гурӯҳҳо) номида шудааст.

Ғазваи Табук, судури ҳадиси Манзалат, иблоғи оёти Бароат тавассути Имом Алӣ (а), мубоҳилаи Пайғамбар (с) бо масеҳиён ва воқеаи Асҳоби Ақабаро аз рухдодҳои ин сол медонанд.

Рӯйдодҳо

Ҷангҳо

 • Рӯй додани ғазваи Табук ба қасди набард бо румиён дар 19 раҷаб.[16]
 • Сарияи Уяйна ибни Ҳисни Фазорӣ бо қабилаи Банӣ Тамим дар моҳи муҳаррам.[17]
 • Сарияи Қутба ибни Омир ибни Ҳадида бо қабилаи Хасъам дар моҳи сафар.[18]
 • Сарияи Заҳҳок ибни Суфёни Килобӣ бо қабилаи Банӣ Килоб дар рабиъулаввал.[19]
 • Сарияи Алқама ибни Муҷаззази Мидлаҷӣ бо ҳабашиён дар рабиъуссонӣ.[20]
 • Сарияи Алӣ ибни Абитолиб (а) барои нобудии бути қабилаи Тай дар рабиъуссонӣ.[21]
 • Сарияи Уккоша ибни Миҳсан бо қабилаҳои Узра ва Балӣ дар моҳи рабиъуссонӣ.[22]

Вафотҳо

Даргузашти Уммукулсум- духтари Пайғамбар (с) дар моҳи шаъбон.[23]

Эзоҳ

 1. Сайти табдили таърихи ҳиҷрӣ
 2. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.121; Воқидӣ, ал-Мағозӣ, 1409ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.973; Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.123.
 3. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.96.
 4. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.2, саҳ.560.
 5. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.122 - 123; Табарсӣ, Маҷмаъ-ул-баён, 1372ҳ.ш., ҷ.5, саҳ.3; Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.2, саҳ.545; Айёшӣ, Тафсир-ул-Айёшӣ, 1380ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.73.
 6. Ниг.: Муҳаммадии Рейшаҳрӣ, Фарҳангномаи мубоҳила, 1395ҳ.ш., саҳ.83 - 87.
 7. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.2, саҳ.516.
 8. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.2, саҳ.517.
 9. Ибни Абдулбарр, ал-Истиъоб, 1412ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.1097.
 10. Яъқубӣ, Таърихи Яъқубӣ, Бейрут, ҷ.2, саҳ.68; Масъудӣ, ат-Танбиҳу ва-л-ишроф, Қоҳира, саҳ.236; Воқидӣ, ал-Мағозӣ, 1409ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.1044. Ибни Қутайба, ал-Маъориф, 1992м., саҳ.343.
 11. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.4, саҳ.173; Мақризӣ, Имтоъ-ул-асмоъ, 1420ҳ.қ., ҷ.1, саҳ.480.
 12. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1378ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.99.
 13. Табарӣ, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, 1387ҳ.қ., ҷ.3, саҳ.122.
 14. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.121.
 15. Балозурӣ, Футуҳ-ул-булдон, 1987м., саҳ.638.
 16. Ибни Ҳишом, ас-Сират-ун-набавийя, Бейрут, ҷ.2, саҳ.515; Байҳақӣ, Далоил-ун-нубувват, 1405ҳ.қ., ҷ.5, саҳ.469.
 17. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.122.
 18. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.122 - 123.
 19. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.123.
 20. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.123 - 124.
 21. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.124.
 22. Ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, 1410ҳ.қ., ҷ.2, саҳ.124 - 125.
 23. Табарӣ, Таърихи Табарӣ, 1387ҳ.қ., ҷ.3, 124; Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, ал-Исоба, 1415ҳ.қ., ҷ.8, саҳ.460; Ибни Хайёт, Таъриху Халифа ибни Хайёт, 1415ҳ.қ., саҳ.45.

Сарчашма

 • Айёшӣ, Муҳаммад ибни Масъуд, Тафсир-ул-Айёшӣ, таҳқиқи Ҳишом Расулӣ, Теҳрон, мактабатул-илмиятул-исломия, 1380ҳ.қ.
 • Байҳақӣ, Абубакр Аҳмад ибни Ҳусайн, Далоил-ун-нубувват ва маърифату аҳволи соҳиб-иш-шариъат, таҳқиқи Абдулмуътӣ Қалъаҷӣ, Дорул-кутубил-илмийя, Бейрут, 1405ҳ.қ.
 • Балозурӣ, Аҳмад ибни Яҳё, Футуҳ-ул-булдон, Бейрут, Дору мактабатил-ҳилол, 1988м.
 • Балозурӣ, Аҳмад ибни Яҳё, Ҷумал мин ансоб-ил-ашроф, таҳқиқи Суҳайл Заккор ва Риёзи Зириклӣ, Бейрут, Дорул-фикр, Бейрут, 1417ҳ.қ.
 • Воқидӣ, Муҳаммад ибни Умар, Китоб-ул-Мағозӣ, таҳқиқи Морседес Ҷонс, Бейрут, муассисатул-Аъламӣ, чопи сеюм, 1409ҳ.қ.
 • Ибни Cаъд, Муҳаммад ибни Cаъд, ат-Табақот-ул-кубро, таҳқиқи Муҳаммад Абдуқодир Ато, Бейрут, Дорул-кутубил-илмийя, 1410ҳ.қ.
 • Ибни Абдулбарр, Юсуф ибни Абдуллоҳ, ал-Истиъоб фи маърифат-ил-асҳоб, таҳқиқи Алӣ Муҳаммад ал-Баҷовӣ, Бейрут, Дорулҷил, 1412ҳ.қ.
 • Ибни Қутайба, Абдуллоҳ ибни Муслим, ал-Маъориф, таҳқиқи Сарват Уккоша, Қоҳира, ал-ҳайъатул-мисрийятул-омма лил-китоб, чопи дувум, 1992м.
 • Ибни Хайёт, Халифа, Таъриху Халифа ибни Хайёт, таҳқиқи Фавоз, Бейрут, Дорул-кутубил-илмийя, 1415ҳ.қ.
 • Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Аҳмад ибни Алӣ, ал-Исоба фи тамйиз-ис-саҳоба, таҳқиқи Одил Аҳмад Абдулмавҷуд ва Алӣ Муҳаммад Муъавваз, Бейрут, Дорул-кутубил-илмийя, 1415ҳ.қ.
 • Ибни Ҳишом, Абдулмалик, ас-Сират-ун-набавийя, тасҳеҳи Иброҳим Обёрӣ, Мустафо Саққо, Абдулҳафиз Шиблӣ, Бейрут, Дорулмаърифат, бе то.
 • Мақризӣ, Аҳмад ибни Алӣ, Имтоъ-ул-асмоъ би мо ли-н-набии мин- ал-аҳволи ва-л-амволи ва-л-ҳафадати ва-л-матоъ, таҳқиқи Муҳаммад Абдулҳамид ан-Намисӣ, Бейрут, Дорул-кутубил-илмийя, 1420ҳ.қ.
 • Масъудӣ, Алӣ ибни Ҳусайн, ат-Танбиҳу ва-л-ишроф, тасҳеҳи Абдуллоҳ Исмоил ас-Совӣ, Қоҳира, Дорул-Совӣ, бе то.
 • Муфид, Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Нуъмон, ал-Иршод, таҳқиқи муассисаи Олулбайт (а) ли эҳёил-турос, Қум, ал-муътамарул-оламӣ лиалфиятиш –Шайхил-Муфид, 1413ҳ.қ.
 • Муҳаммадии Рейшаҳрӣ, Муҳаммад, Сайидрасул Мусавӣ, Ҳасан Фарзонагон, Фарҳангномаи мубоҳила, Қум, Дорул-ҳадис, 1395ҳ.ш.
 • Табарӣ, Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид, Таърих-ул-умами ва-л-мулук, Бейрут, Дорул-турос, ‏ 1378ҳ.қ.
 • Табарсӣ, Фазл ибни Ҳасан, Маҷмаъ-ул-баён фи тафсир-ил-Қуръон, тасҳеҳи Фазлуллоҳ Яздии Таботабоӣ ва Ҳошим Расулӣ, Теҳрон, Носир Хисрав, чопи сеюм, 1372ҳ.ш.
 • Яъқубӣ, Аҳмад ибни Абияъқуб, Таърихи Яъқубӣ, Бейрут, Дорусодир, бе то.